Shadow of War /צילום: Youtube

לקחת שליטה בעולם של שינויים

לקחת שליטה בעולם של שינויים שנה חדשה היא תמיד הזדמנות לעצירה סמלית, לקחת רגע להתבוננות עצמית, להסתכל ולהרהר במקום ובהתפתחות שלנו, מבחינה אישית ומקצועית. לנשום עמוק, להסתכל אחורה ולחבר את הרגעים, והאירועים מהשנה החולפת שהביאו

המשך קריאה

4 המינים בניהול פרויקטים

ארבעת המינים הם ארבעה צמחים שהתורה מצווה על נטילתם בחג הסוכות: אתרוג, לולב, הדס וערבה כשכל אחד מהם מסמל ערך חשוב. כך גם בניהול פרויקטים. אומנם יש הרבה יותר מ- 4 אלמנטים משמעותיים לניהול פרויקט

המשך קריאה

קיסריה ההרודיאנית: סיור יחיד במינו מזווית ניהול מתקדם בכלל וניהול פרויקטלי בפרט

סיור לקיסריה ההרודיאנית – "למה להמציא את הגלגל?" יתקיים ב- 23 בנובמבר 2023. לואיס טריגר פיתח סיור מיוחד במינו המתמקד בשיטות ניהול מתקדמות בקיסריה ההרודיאנית שיזם המלך הורדוס לפני כ- 2000 שנה (היה מלך יהודה

המשך קריאה

משחקים בניהול פרויקטים: עובדים ונהנים

היתרונות בשילוב משחק והנאה בעבודת ניהול הפרויקטים מאת משה יונה, נשיא ומנכ"ל PMI ISRAEL רתימת משחקים לניהול פרויקטים היא דרך מעניינת ומוצלחת המהווה שיטה מנצחת  שילוב הנאה בעבודה מגבש את הצוות, ומביא לתוצאות טובות יותר.

המשך קריאה
דילמת האסיר / תמונה: Canva

עקרונות מתורת המשחקים לניהול פרויקטים

דילמת האסיר, שיווי משקל נאש ועקרונות נוספים מתורת המשחקים יכולים לסייע לכם בניהול פרויקטים בדרכים שלא דמיינתם תורת המשחקים היא ענף של מתמטיקה שימושית. תורת המשחקים בוחנת קבלת החלטות בקרב קבוצות של אנשים כאשר התוצאה

המשך קריאה