העמותה לניהול פרויקטים בישראל (PMI ישראל, עמותה רשומה מספר 580289957) הינה הסניף הישראלי של ארגון ניהול הפרויקטים הגדול בעולם Project Management) PMI Institute). הארגון העולמי מאגד למעלה מ- 700,000 חברים ועוסק בקידום מקצוע ניהול הפרויקטים בעולם. למעלה מ1,200,000-  מנהלי פרויקטים בעולם מחזיקים בהסמכות מקצועיות של PMI. העמותה מהווה בית למנהלי הפרויקטים בישראל והיא אחת מהסניפים המשפיעים בעולם.

PMI ישראל נוסדה בשנת 1995 ע"י פרופסור צבי רז ז"ל ומהווה חלק מאזור Europe, Middle East and Asia) EMEA) של הארגון. חבריPMI  ישראל פועלים בהתנדבות לטובת הקידום המקצועי של ניהול הפרויקטים בישראל תוך מתן ערך מקצועי למנהלי פרויקטים ולארגונים.

העמותה שמה לעצמה כחזון להיות ארגון מוביל ובר סמכא בניהול פרויקטים בישראל ומקדמת את המקצוע בקשת כולל של פרקטיות מקצועיות, מחקר וחינוך בקרב בעלי עניין בכלל מגזרי המשק הישראלי.

מטרות העמותה למצב ולמתג את ניהול הפרויקטים כמקצוע ייחודי ואת העמותה וחבריה כגורמים מובילים בתחום, לפעול לאימוץ תקניPMI כבסיס לניהול פרויקטים מקצועי, לפעול להרחבת סל הפעילויות והשירותים המוצעים לבעלי העניין בכלל ולחברי העמותה בפרט, להרחיב את הפעילות מול PMI וסניפיו בעולם, להעמיק את ההכרה ושיתוף הפעולה עם גופים וארגונים משיקים וכן לפעול להרחבת מספר חבריה.

העמותה פועלת מול בעלי עניין שונים: חינוך, מחקר ואקדמיה, קשרי תעשייה וממשל, קשרים עם משרד הביטחון ובמתן מענה לכלל העוסקים בנושא מתודולוגיה ותקינה, קשרי חברים וקשרים עם PMI העולמית.

פעילות העמותה מבוצעת ע"י מתנדבים מקרב חבריה. קשת הפעילות הכוללת הפקדת כנסים וימי עיון מקצועיים, קידום המקצוע במערכת החינוך והאקדמיה, טיפוח המחקר, פעילות מול רגולטורים שונים, העמקת קשר עם המגזר התעשייתי והעסקי ועוד. העמותה הנה מלכ"ר, וזוכה מידי שנה בהכרת ניהול תקין על ידי רשם העמותות.

נגן וידאו

פרסומים

בואו נשמור על קשר...


אנא הקדישו רגע מזמנכם למלא את טופס הרישום לצורך קבלת תוכן מקצועי.
זה יעזור לנו להבין את צרכיכם המדויקים ולהתאים את התכנים שלנו לדרישותיכם.