PMBOK Guide

מאז 1987 , התקן לניהול פרויקטים מייצג תקן מבוסס תהליכים. התקן לניהול פרויקטיםהכלול במדריך PMBOK® התאים את הוראת ניהול הפרויקט והתפקוד סביב אוסף שלתהליכים עסקיים. תהליכים עסקיים אלה מאפשרים שיטות

המשך קריאה

בואו נשמור על קשר...


אנא הקדישו רגע מזמנכם למלא את טופס הרישום לצורך קבלת תוכן מקצועי.
זה יעזור לנו להבין את צרכיכם המדויקים ולהתאים את התכנים שלנו לדרישותיכם.