PMBOK Guide

מאז 1987 , התקן לניהול פרויקטים מייצג תקן מבוסס תהליכים. התקן לניהול פרויקטיםהכלול במדריך PMBOK® התאים את הוראת ניהול הפרויקט והתפקוד סביב אוסף שלתהליכים עסקיים.

המשך קריאה

כלים, שיטות ותבניות

HCP GO – אפליקציה לניהול פרויקטים שיטת HCP – Hidden Critical Paths – נתיבים קריטיים נסתרים (פטנט) יושמה ביותר מ-200 פרויקטי תשתיות ובנייה גדולים, כולל

המשך קריאה