PMBOK Guide - מדריך גוף הידע בניהול פרויקטיםמזה למעלה מ-25 שנים, מדריך גוף הידע בניהול פרויקטים (Project Management Body Of Knowledge – PMBOK® Guide) הוא כלי מוביל במקצוע ניהול הפרויקטים וספר יעץ הכרחי על שולחנו של כל מנהל פרויקט. המהדורה הרביעית של ה- PMBOK® Guide ממשיכה את מסורת המצוינות בניהול פרויקטים עם תקן קל להבנה וליישום.

היום, ה-PMBOK® Guide מוכר כתקן העולמי לניהול פרויקטים, והוא אחד המשאבים המקצועיים הטובים והמגוונים ביותר שקיימים בתחום. ה- PMBOK® Guide כולל את השיטות הבסיסיות שכל מנהל פרויקט צריך כדי להגיע לרמות מצוינות גבוהות בפרויקט. יותר מ-3 מיליון עותקים של ה-PMBOK® Guide נמצאים כיום בשימוש.

המהדורה החמישית (PMBOK® Guide – Fifth Edition) עודכנה כדי שתכיל את השיטות והידע העדכניים ביותר בניהול פרויקטים. היא מתמקדת בשיפור העקביות, הבהירות ונוחות הקריאה, על מנת לסייע בהבנה וביישום. תרשימי זרימת מידע של כל תהליך הורחבו כדי להראות תשומות ותפוקות בתהליכים קשורים. התהליכים לוטשו והוגדרו מחדש. המהדורה החדשה כוללת נספח שעוסק במיומנויות בין-אישיות חיוניות שכל מנהל פרויקט משתמש ב לשם ניהול הפרויקט. מהדורה זו משקפת את שיתוף הפעולה ואת הידע של מנהלי פרויקטים בשטח. היא מעניקה את יסודות ניהול הפרויקט, כפי שהם נוגעים לטווח רחב של פרויקטים. תקןבינלאומי זה נותן למנהלי פרויקטים את הכלים החיוניים כדי לעסוק בניהול פרויקטים וכדי לספק תוצאות ארגוניות.

המהדורה העברית של ה-PMBOK Guide, היא תרגום עדכני של מדריך גוף הידע בניהול פרויקטים. בעזרתה יוכל הקורא הישראלי להכיר את המושגים ואת היישומים המעשיים הבינלאומיים שנדרשים בניהול פרויקט. המהדורה העברית כוללת גם מילון אנגלי-עברי מקיף של מושגים מקצועיים ונספח קוד אתיקה והתנהגות מקצועית, שלא מופיעים בגרסת המקור. הספר מכיל את רוב תשתית הידע שיש ללמוד לקראת בחינת הסמכת ה-PMP® מטעם ה-PMI. ללא ספק, זהו הכלי החיוני לכל מנהל פרויקט בישראל.

רכישת הספר הינה דרך חברת פרובוק – PROBOOK