Project Management Professional – PMP הינו רישיון בינלאומי לניהול פרויקטים, המורה על ערך של מומחיות ומנהיגות בניהול פרויקטים על כל המורכבויות הכרוכות בכך, עם דרך מובנית וייחודית.
דרך עבודה מקצועית בדגש על היכולת לעבוד ביעילות עם בעלי העניין כדי להגדיר את הדרישות העסקיות, לעצב את התפוקה, לתכנן, להניע ולפעול כדי להגיע לתוצאות עסקיות מוצלחות.

קבלת הסמכת  PMP מאפשרת לארגונים המבצעים פרויקטים לוודא שלמנהלי הפרויקטים בארגונם יש את הידע הדרוש לשם ניהול פרויקטים. ארגונים כגון AT&T ו-IBM אמצו מבחנים אלה כתנאי קידום בדרגות השונות.
הסמכת ה-PMP, המוכרת ברמה הבינלאומית, קבעה סטנדרט למצוינות בניהול פרויקטים.

אגודת ה-PMI מעודדת אנשי מקצוע המיישמים ניהול פרויקטים להגיש בקשה לקבלת הסמכה (Certification). כמו-כן, האגודה מעודדת ארגונים וחברות להתקשר עם ה- PMI ולגלות את היתרונות ביישום כלים של ניהול פרויקטים בקרב היחידות הארגוניות העוסקות בתחום זה.

דרישות הסף להגשת בקשה להסמכת ®PMP

1. קורס, הדרכה או סדנה בנושא ניהול פרויקטים, בהיקף מצטבר של 35 שעות לפחות, שעונה על אחד או יותר מהקריטריונים הבאים:
א. הדרכה שניתנה ע"י ספקי REP מורשים

ב. הדרכה שניתנה ע"י ארגון שמוכר כ- PMI Compontent (כדוגמת סניף PMI מקומי)

ג. הדרכה שניתנה במסגרת תוכנית מטעם מקום העבודה/המעסיק

ד. הדרכה שניתנה ע"י חברות הדרכה, חברות ייעוץ או יועצים

ה. הדרכה שניתנה ע"י חברות שעוסקות בהדרכה מרחוק (כדוגמת e-learning) ובלבד שההדרכה כוללת משוב סיום קורס

ו. הדרכה שניתנה ע"י אוניברסיטה או מכללה אקדמית, קטגוריה זו כוללת תוכניות ללימודי המשך

קורס הכנה לבחינה נכלל במניין, כל עוד מוצע ונערך במסגרת הקריטריונים לעיל.

לבעלי תואר הנדסאי/ראשון ומעלה:
ניסיון בניהול פרויקטים: מינימום של 36 חודשי ניסיון בניהול פרויקטים (במהלך 8 השנים האחרונות) ובהם לפחות 4,500 שעות בפרויקטים בסדר גודל והרכב מסוים ובתפקיד המשלב הובלה, הכוונה וניהול פרויקט, קבוצת פרויקטים או צוות פרויקטים (האפשרויות מפורטות בקובץ ההרשמה).

ללא תואר ראשון:
מינימום של 60 חודשי ניסיון בניהול פרויקטים (במהלך 8 השנים האחרונות) ובהם לפחות 7,500 שעות כדלהלן.

*כדי לוודא שהארגון או הספק REP מורשים ומאושרים ע"י הארגון העולמי יש לוודא עימו כי יש לו אישור בתוקף.

**לתשומת ליבכם: אחוז מסוים שעולה במדגם שנערך בין הנרשמים, מתבקש להציג מסמכים המעידים על עמידתו בתנאי הסף. במידה ועליתם במדגם יש להכין מסמכים בשפה האנגלית המעידים על עמידתכם בתנאי הסף. (הדרישות המדויקות יופיעו במייל שתקבלו מטעם הארגון העולמי).

עלויות  

  • עלות לחבר: 405 $
  • עלות למי שאינו חבר: 555 $כ

שלבי ההסמכה

  •  שליחת טופס בקשה ל-PMI

  •  קבלת אישור לזכאות לבחינה

  • תשלום עבור הבחינה

  •  תיאום מועד בחינה

  •  לימוד עצמי (PMBOK) / קורס הכנה לבחינה

  •  קבלת הסמכת PMP

כהכנה לבחינה מומלץ לעבור על המסמכים הבאים

pmp-examination-content-outline

project management professional handbook

 שימור ההסמכה

1. כדי לשמר את ההסמכה יש לצבור 60 נקודות PDU's בשלוש שנים. את הנקודות ניתן לצבור ע"י:

א. השתתפות בכנס השנתי – 8 נקודות

ב. השתתפות בסיורים מקצועיים הניתנים ע"י הסניף הישראלי של העמותה מדי כחודשיים – כ-2 נקודות PDU.

ג. השתתפות במבט לפרויקט – סדרת ערבי עיון הנערכים ע" הסניף הישראלי בשיתוף HIT (המכון הטכנולוגי בחולון) – כ-2 נקודות PDU.

ד. השתתפות ב: E-learning.

ה. השתתפות בקורסים שונים והשתלמויות, כתיבת מאמרים מקצועיים, פיתוח תכנים ללימוד ניהול פרויקטים, ניהול פרויקטים שוטף ועוד – כמפורט כאן.

2. במידה וצברת יותר מ-60 נק' בשלוש שנים, ניתן לצבור עד 20 נק' לשלוש השנים באות.

3. יש לשמור את כל האישורים המעידים על זכאות ל-PDU's במידה ותדרשו לאימות.

4. הסברים נוספים על PDU's ניתן למצוא במסמך הבא

לבירורים נוספים בכל הקשור להסמכה ניתן לפנות למזכירות הסניף הישראלי – pmi@pmi.org.il

הנחה לחברי עמותה לקורס הסמכה למבחן ה ®PMP

חברות המציעות קורס הכנה לבחינת ®PMP

הטכניון
בית הספר ללימודי המשך
hadasm@technion.ac.il
04-8295050

בואו נשמור על קשר...


אנא הקדישו רגע מזמנכם למלא את טופס הרישום לצורך קבלת תוכן מקצועי.
זה יעזור לנו להבין את צרכיכם המדויקים ולהתאים את התכנים שלנו לדרישותיכם.