מאז 1987 , התקן לניהול פרויקטים מייצג תקן מבוסס תהליכים. התקן לניהול פרויקטים
הכלול במדריך PMBOK® התאים את הוראת ניהול הפרויקט והתפקוד סביב אוסף של
תהליכים עסקיים. תהליכים עסקיים אלה מאפשרים שיטות עבודה עקביות וצפויות:

  • שניתנות לתיעוד
  • שבאמצעותן ניתן להעריך את הביצועים מול התהליכים
  • שבאמצעותן ניתן לבצע שיפורים בתהליך כדי למקסם את היעילות ולצמצם את האיומים

למרות שהם יעילים בתמיכה בשיטות עבודה טובות, תקנים מבוססי תהליכים מחייבים
מאוד מטבעם. אך כיום, כאשר ניהול הפרויקטים מתפתח מהר יותר מאי פעם, תקן המבוסס תהליכים
אינו משקף את הערך המלא של המציאות המשתנה.

לכן, מהדורה זו עוברת לתקן מבוסס עקרונות כדי לתמוך בניהול פרויקטים
יעיל ולהתמקד יותר בתוצאות המיועדות במקום בתוצרים.

קהילה גלובלית של עוסקים בפרויקטים מתעשיות וארגונים שונים, במגוון תפקידים
ועבודה על סוגים שונים של פרויקטים פיתחו ו/או סיפקו משוב על טיוטות התקן כפי שהוא
מופיע במהדורה זו. מאמצים משולבים אלה יישרו קו ונתנו תוקף לכך שהעקרונות המנחים במהדורה זו
של התקן מיושמים לרוחב הספקטרום של ניהול פרויקטים.

מהדורה 7 של התקן לניהול פרויקטים יצאה לאור בעברית והיא ניתנת לרכישה כאן

בואו נשמור על קשר...


אנא הקדישו רגע מזמנכם למלא את טופס הרישום לצורך קבלת תוכן מקצועי.
זה יעזור לנו להבין את צרכיכם המדויקים ולהתאים את התכנים שלנו לדרישותיכם.