הסמכת Certified Associate in Project Management) – CAPM) היא הסמכה בסיסית המכירה בהבנת עיקרי הידע, התהליכים והטרמינולוגיה המוגדרים בגוף הידע לניהול פרויקטים – (PMBOK® Guide), הנדרשים לניהול אפקטיבי של הפרויקט.

ההסמכה מיועדת לבעלי תפקידים שונים המעורבים בפרויקט, כמו מומחי תוכן, חברי צוות, ובעלי עניין נוספים (כגון מתאמים, אנשי פיננסים, אנשי שיווק, אנשי תפעול וכד').

תוקף ההסמכה הינו לחמש שנים.

דרישות הסף להגשת בקשה להסמכה ל-CAPM:

בוגרי תיכון עם 1,500 שעות ניסיון בניהול פרויקטים או 23 שעות בקורסים בנושא ניהול פרויקטים.

עלויות לחבר:

המבחן:

משך המבחן 3 שעות והוא כולל 150 שאלות אמריקאיות.
חלוקת השאלות לפי פרקי ה- PMBOK®:

הרשמה וביצוע ההסמכה

1. רישום לאתר בכתובת:
https://authentication.pmi.org/Register/Registration.aspx

ורישום להסמכת CAPM בכתובת:
http://www.pmi.org/CareerDevelopment/Pages/AboutCredentialsCAPM.aspx

2. לאחר אישור בקשתך, תקבל אימייל ובו מס' האישור לבחינה וקישור לאתר מרכז הבחינות Pearson VUE. עליך לתאם את מועד המבחן בכתובת: https://home.pearsonvue.com/pmi

3. מועדי הבחינות משתנים מפעם לפעם ונערכים בתדירות של אחת למס' שבועות.

4. א. את הבחינה ניתן לבצע במגוון מקומות בהתאם למופיעה באתר של Pearson VUE.

ב. הבחינה מתקיימת בשפה האנגלית כברירת מחדל, אולם ניתן לבקש להיבחן בנוסף לכך גם בשפה העברית יש לציין את השפה הנוספת המבוקשת במהלך ההרשמה לבחינה.

ג. התשובה למעבר / אי מעבר מתקבלת במקום.

ד. ביטול או שינוי מועד בחינה – יש להודיע עד יומיים לפני המועד המקורי שנקבע. 

5. לבחינה ניתן ללמוד ע"י לימוד עצמי באמצעות הספר "גוף הידע בניהול פרוייקטים" אותו ניתן לרכוש במשרדי העמותה וספרים נוספים בתחום ניהול סיכונים בפרויקט.

חידוש ההסמכה

1. בשנה האחרונה של תקופת ההסמכה, יש להירשם לחידוש ההסמכה.

2. חידוש ההסמכה כולל תשלום ומעבר מבחן.

לבירורים נוספים בכל הקשור להסמכה ניתן לפנות למזכירות הסניף הישראלי – pmi@pmi.org.il