תקנון העמותה

העמותה הוקמה ופועלת לרוותכם בכדי לקדם ולעודד שלל נושאים בתחום ניהול הפרוייקטים במטרה לשתף ולקדם חינוך וידע בנושא זה. העמותה פועלת על בסיס תקנון וחברות בעמותה מחייבת את כלל חבריה להישמע להוראותיה. אנא קראו בעיון את הוראות התקנון בכדי ללמוד עוד. 

הקוד האתי של העמותה

העמותה פועלת על בסיס הקוד האתי של ארגון ה PMI העולמי ומחויבת כלפיה ושלל חברי העמותה  ובעלי תעודה מטעם ארגון PMI. הקוד האתי  הינו מסמך המאגד בתוכו את כלל החוקים האתיים וההתנהגות המצופה והאחראית מחברי העמותה כלפי עמיתים, חברים ומשאבים ואשר עמודים לרשותם. אנא, קראו בעיון אודות הקוד האתי המחייב את העמותה וחבריה. 

פרסומים

בואו נשמור על קשר...


אנא הקדישו רגע מזמנכם למלא את טופס הרישום לצורך קבלת תוכן מקצועי.
זה יעזור לנו להבין את צרכיכם המדויקים ולהתאים את התכנים שלנו לדרישותיכם.