מרצה: גרג סקוליסקי.

הקלטה מתאריך: 09.01.24

נושאי ההרצאה:

Most projects have a budget and schedule, yet many are delivered late and over budget. Why? The primary reason: risks become issues. Therefore, if we want to improve our project success rate, we can prioritize project risk management practices. However, the problem we face is most risk management frameworks are overly complicated, with some requiring advanced statistics. The result is practitioners often do not prioritize project risk management leading to less-than-successful project outcomes.

Dr Skulmoski presents a simple risk management framework that can immediately be used on most projects, most of the time. Greg will also share a technique to quickly develop cost or duration estimates in conditions of uncertainty, like a cybersecurity-threatened business environment with a race toward quantum readiness. Thus, Greg shares best practices for risk management, not risky management. Risk management is a critical success factor outlined in Greg’s book S

Hields Up: A Project Management Approach to Cybersecurity (2022).

Learning Objectives:

1. Identify high-impact risks early in the project.

2. Develop duration and cost estimates that are risk-informed.

3. Learn how to reduce tail-end complexity in digital transformation and other technology projects.

* משך ההרצאה שעה.
* ההרצאה תזכה אתכם בנקודת PDU!

בואו נשמור על קשר...


אנא הקדישו רגע מזמנכם למלא את טופס הרישום לצורך קבלת תוכן מקצועי.
זה יעזור לנו להבין את צרכיכם המדויקים ולהתאים את התכנים שלנו לדרישותיכם.