מרצה: Sandip Rananavare
תאריך: 8.10.24 יום ג' 20:30.

על ההרצאה:

“Kanban is a lean method to manage and improve work across human systems. This approach aims to manage work by balancing demands with available capacity, and by improving the handling of system-level bottlenecks. Work items are visualized to give participants a view of progress and process, from start to finish—usually via a kanban board. Work is pulled as capacity permits, rather than work being pushed into the process when requested.” (Wikipedia, 2022)

Topics

  • Learn what Kanban is, how it operates, and what advantages it offers compared to other approaches
  • Learn everything about the key components of Kanban: the WIP limits, Kanban cards, and Kanban walls
  • Learn how to apply Kanban to various scenarios and gain a solid understanding of advanced subjects
  • Kanban learning opportunities and next steps.

על המרצה:

Sandip Rananavare, Director, Agility Academy Sandip has around 20 years of extensive industry experience, including coaching, training and mentoring leaders and teams in a variety of sectors including banking and financial services, energy, product development and telecommunications. He has been successfully leading digital and agile transformations in companies in the US, Europe and Australia. Sandip’s rich hands-on experience with various classic agile methodologies and authority over frameworks such as Scaled Agile (SAFe), Kanban, Scrum, Lean StartUp as well as the PMI Disciplined Agile Toolkit makes him the go-to change leader.

 

משך ההרצאה: שעה וחצי
ההרצאה מזכה ב 1.5 נקודות PDU

בואו נשמור על קשר...


אנא הקדישו רגע מזמנכם למלא את טופס הרישום לצורך קבלת תוכן מקצועי.
זה יעזור לנו להבין את צרכיכם המדויקים ולהתאים את התכנים שלנו לדרישותיכם.