מרצה: Lee R. Lambert, PMP, CEO.
תאריך: 20.8.24 יום ג' 20:30.

While the appearance of Artificial Intelligence promises to have a significant positive impact on the project management profession and those who call themselves Project Management Professionals.

However, as with most new PM tools, the good has some bad that needs to be understood and adjustments made to assure proper attention is given to the most applicable use of AI by PEOPLE.

This presentation will examine some of the most valuable/beneficial characteristics of AI and the awareness and understanding by the “user group” that is necessary to reap the rewards that are possible with the appropriate implementation and utilization of AI.

AI makes it easy to consider alternatives rather than repeating the same approach and getting the same disappointing answers.

As Albert (Einstein) is often (mis)attributed for the saying; “insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results”. AI will enable the user to consider potential risk exposure based on past events an allow consideration of what (if any) risk handling techniques will be most effective.

AI has myriad uses and Lee R. Lambert will examine many of the most useful while sharing the cautions that must be considered! Lee will illude to his experience gained during over five decades of experience in the PM profession and how it relates to the “new” – not really – phenomenon called AI.


* משך ההרצאה כשעה
* ההרצאה תזכה אתכם בנקודת PDU!.

בואו נשמור על קשר...


אנא הקדישו רגע מזמנכם למלא את טופס הרישום לצורך קבלת תוכן מקצועי.
זה יעזור לנו להבין את צרכיכם המדויקים ולהתאים את התכנים שלנו לדרישותיכם.