שנה נוספת של פעילות חלפה ואנו שמחים להזמינך לקחת חלק באסיפה הכללית של העמותה לניהול פרויקטים בישראל.

האסיפה השנה תעסוק בנושאים הבאים:

  1. אישור דוחות כספיים לשנת 2018.
  2. אישור תקציב ותוכנית עבודה 2019.
  3. אישור שינויים בתקנון העמותה (מצ"ב התקנון עם השינויים המוצעים).

האסיפה תתקיים במכללה האקדמית של תל אביב יפו ברחוב חבר הלאומים 10, תל אביב-יפו בתאריך ה- 22.1.19 בשעה 17:00.

שיתוף
ציוץ
פרסום

בואו נשמור על קשר...


אנא הקדישו רגע מזמנכם למלא את טופס הרישום לצורך קבלת תוכן מקצועי.
זה יעזור לנו להבין את צרכיכם המדויקים ולהתאים את התכנים שלנו לדרישותיכם.