שנה נוספת של פעילות חלפה ואנו שמחים להזמינך לקחת חלק באסיפה הכללית של העמותה לניהול פרויקטים בישראל.

האסיפה השנה תעסוק בנושאים הבאים:

  1. אישור דוחות כספיים לשנת 2021.
  2. אישור תקציב ותוכנית עבודה 2022.

 האסיפה תתקיים ביום שני 7 בפברואר בשעה 17:00 במשרד עו"ד גדעון פישר בבנייןן עזריאלי בתל אביב.

יש לאשר הגעה במייל pmi@pmi.org.il עד לתאריך 31.1.22

ולהגיע עם מסיכה ותו ירוק.

שיתוף
ציוץ
פרסום