"לא תכירו פנים במשפט, כקטן כגדול תשמעון.."

מכירים המושג "פני פוקר"?!

דיינים צריכים לשמור על ארשת פנים קבועה ללא שינוי על מנת שהעומדים בפניהם לא יזהו שינוי ממה שאומרים וכך ידעו איך להטות מחשבות הדיין ובכך להטות משפט.

מזה נלמד שכאשר אנו עושים גישור/תיווך בין גורמים שונים – זו בין היתר המשמעות להיות אובייקטיבים!

וכלומר: לשמוע ולהקשיב באופן נקי ומוחלט כל אחד שמולנו בין קטן ובין גדול!

שבת שלום

בואו נשמור על קשר...


אנא הקדישו רגע מזמנכם למלא את טופס הרישום לצורך קבלת תוכן מקצועי.
זה יעזור לנו להבין את צרכיכם המדויקים ולהתאים את התכנים שלנו לדרישותיכם.