תמונה: canstock

וירא בלק את כל אשר עשה ישראל.
(ובמקום להתחבר אליהם ניסה לנצחם)
ראיה רחבה תגלה שתמיד ואף על פי שלא נראה שום סיכוי-אפשר להצליח להסתדר.

• אב הוריש את 17 גמליו לפי הסדר הבא: חצי מהם לבכור, שליש לשני, ותשיעית לקטן. אחרי שרבו כי לא הצליחו לחלק פנו לרב שהציע רעיון, הוא יתרום את הגמל שלו וכך הצליחו לחלק את 18 הגמלים לחצי(9) שליש(6) ותשיעית(2) [ביחד 17] והגמל המיותר – חזר לרב כבהתחלה..

מסקנה: לבוא לקראת האחר תמיד יסדר כל ריב ולא יחסיר. לכן תן מעצמך כדי להשלים גם עם הרחוק והשונה לגמרי ממך, כי רק הקרבה זמנית – יוצרת קירוב נצחי.. 😉

בואו נשמור על קשר...


אנא הקדישו רגע מזמנכם למלא את טופס הרישום לצורך קבלת תוכן מקצועי.
זה יעזור לנו להבין את צרכיכם המדויקים ולהתאים את התכנים שלנו לדרישותיכם.