מחקר שפורסם ב-2021 ונערך על ידי חוקרים מהפקולטה למדעי הארגון באוניברסיטת בלגרד שבסרביה, הוכיח מתאם חיובי בין האינטליגנציה הרגשית של מנהל הפרויקט ובין הצלחת הפרויקט.

המחקר בחן את השפעת האינטליגנציה הרגשית של מנהלי פרויקטי בנייה על הצלחת הפרויקט. חשיבות המחקר משמעותית, כיוון שענף הבנייה, כאחד ממגזרי התעשייה מבוססי פרויקטים המורכבים ביותר, נמצא בראש עיסוקיהם של חוקרי ניהול פרויקטים במשך שנים.

חוקרים רבים מתמידים בחקירת פרופיל הכשירות של מנהל פרויקט הבנייה האידיאלי על מנת להפחית את שיעור הכישלונות של פרויקטי בנייה. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שמספר הולך וגדל של פרויקטים בענף הבנייה נכשלו עקב ניהול פרויקט לקוי.

במקרים רבים, היכולות טכניות נחשבו למאפיינים החשובים ביותר של מנהל פרויקט בנייה מצליח, בעוד שהמיומנויות החברתיות נזנחו. אולם מחקרים עדכניים מוכיחים כי אינטליגנציה רגשית משפרת את ניהול הפרויקטים ומובילה למימוש פרויקטים מוצלחים.

הספרות ממחישה מתאם חיובי בין האינטליגנציה הרגשית של מנהל הפרויקט והצלחת הפרויקט. יתר על כן, מערכות היחסים של מנהל הפרויקט עם בעלי העניין מוכרים כגורם חשוב להצלחת הפרויקט בענף הבנייה.

המחקר ותוצאותיו

בהתחשב בעובדות הנ"ל, מחקר זה נערך במטרה לבחון כיצד האינטליגנציה הרגשית של מנהל פרויקט הבנייה משפיעה על הצלחת הפרויקט, והאם היחסים עם בעלי עניין פנימיים וחיצוניים משפיעים כמתווכים במערכת היחסים הזו.

במחקר שנערך השתתפו 110 מנהלי פרויקטים. התוצאות הראו כי האינטליגנציה הרגשית של מנהלי פרויקטי בנייה משפיעה באופן משמעותי על הצלחת הפרויקט וכי קשרים עם בעלי עניין פנימיים וחיצוניים ממלאים תפקיד חשוב כמתווכים ביניהם. יתרה מכך, נמצא כי לחלק מהמרכיבים של האינטליגנציה הרגשית (EI) יש השפעה משמעותית יותר על היחסים עם בעלי עניין והצלחת הפרויקט.

עמוד המחקר.

בואו נשמור על קשר...


אנא הקדישו רגע מזמנכם למלא את טופס הרישום לצורך קבלת תוכן מקצועי.
זה יעזור לנו להבין את צרכיכם המדויקים ולהתאים את התכנים שלנו לדרישותיכם.