ריאיון בין אילנית פרימן, מזכלי"ת העמותה לניהול פרויקטים, לבין צחי קווטינסקי, המכיר מקרוב את 2 הכובעים. 

כנס עכשיו לצפיה בריאיון