מועדון ליינס הוד השרון עומד להוציא "קול קורא" לסטודנטים
המעונינים לקבל מילגה לסיוע במימון לימודיהם בקשר לשני פרויקטים
מצליחים שהמועדון יזם, הקים ומעורב בהם:


1. פארק כל הילדים – הקמת פארק עם מתקני שעשועים בחלקת
פארק עירוני המותאם לילדים בעלי צרכים מיוחדים. העיריה
הקצתה המקום, המועדון תיכנן, גייס תרומות (כולל מביטוח לאומי
וקרנות שונות), התקשר עם ספקים, דחף העיריה לבנות ובהמשך
הכין תכניות הפעלה לתלמידים שונים מרחבי העיר – המקום הפך
להצלחה מדהימה מיד עם היווסדו, וקיים כבר מספר שנים. 


2. המרכז להשאלת ציוד רפואי – המרכז משאיל ציוד עזר רפואי
(כסאות גלגלים, קביים, מיטות שונות וכיו"ב) ופועל במתכונת של
"יד שרה": פקדון ,השאלה, וכיו"ב. המרכז פועל כבר מעל 20 שנה
, ומשרת את אוכלוסיית העיר וערים נוספות .
 
מטרת המועדון: להכין תיק פרויקט לכל אחד מהפרויקטים הללו, המציג
את תהליך ייזום והקמת הפרויקט, אומדני עלויות וכיו"ב לכל אחד משני
הפרויקטים (מעין "ספר בישול" לפרויקט) ולהפיצם  ולעניין בהם ראשי
רשויות מקומיות ו/או עמותות, על מנת שיאמצו הרעיון ויפעילו
פרויקטים כאלה בעירם.  (ראש עירית חיפה לפני מס שנים הגיע
ל"פארק כל הילדים" עם צוות העיריה – ותוך מספר חודשים הקים מפעל
דומה בפארק בחיפה).


לשם כך המועדון מבקש לגייס שני/שתי סטודנטים/יות שיכינו את
תיקי הפרויקט הללו כנגד מלגת לימודים שהמועדון יעניק להם.  
 
המועדון מעונין להוציא "קול קורא" לסטודנטים המעוניניים בקבלת
המילגה, ועדה מיוחדת של המועדון תקבע את הקריטריונים ודרישות
הסף לבחירתם, תמיין המועמדים , ומנחה בתחום ניהול-
פרויקטים/מנהל עסקים/הנדסה תעשיה וניהול/תקשורת וכיו"ב ינחה
בהתנדבות את הסטודנטים בהכנת "תיק הפרויקט", כך ש"המוצר" 

יהיה מקיף ומשכנע: אם ראשי ערים יקימו מפעל אחד מתוך השניים
בעירם – יוכל מועדון ליונס הוד השרון לתרום בכך לאוכלוסיות שונות
בערים נוספות במדינת ישראל, והכל על בסיס הידע והנסיון הרב
שנצבר שנים במועדון. 
 


האם תוכלו לסייע לנו ?   

הציפיה שלנו היא למנחה
בהתנדבות שיסייע כבר בשלב ניסוח ופירסום הקריטריונים
והתבחינים שיידרש כל מועמד למלא, ובהמשך בהנחיה בפועל של
הסטודנט, עד לקבלת המוצר הסופי. אנחנו מעריכים שמדובר על
מספר חודשים – לכל היותר משך שנת לימודים אקדמית אחת.
 
 
מדובר בשתי מלגות, לשני סטודנטים, בסך 5000 ש"ח כל אחת .
 

תודה מראש
יצחק ברקוביץ, עו"ד
מועדון ליונס הוד השרון (ע"ר)
0547938218

בואו נשמור על קשר...


אנא הקדישו רגע מזמנכם למלא את טופס הרישום לצורך קבלת תוכן מקצועי.
זה יעזור לנו להבין את צרכיכם המדויקים ולהתאים את התכנים שלנו לדרישותיכם.