יהודה ספיר 
יודע תמיד לרתק אותנו בסיפורים המדגימים את נושא ההרצאה.
גם הפעם שמענו סיפורים מהשטח על הטיות בפרויקטים.
בהרצאה יהודה דיבר על
  • מהי הטייה
  • מה סוגי ההטיות
  • מה השפעות ההטייה על אי הוודאויות בפרוייקט
  • כיצד ניתן לתקן הטיות
* ההרצאה מוקלטת
* משך ההרצאה שעה
* ההרצאה תזכה אתכם בנקודת PDU !