רצועת החוף של ישראל הנמשכת לאורכם של כ-190 ק"מ, מכילה כ-45 ק"מ של מצוקים המצויים בגובה שמעל ל- 10 מ' ונישאים מעל רצועת החוף בקטע שבין חדרה לאשקלון. כשליש ממקטעי המצוק כוללים שטחי בנייה עירונית, בנייה צמודת קרקע, אתרי עתיקות, ושטחים המיועדים להסבה עבור בינוי עירוני ומלונאות, ואילו שני שליש מהשטחים הנותרים הינם קטעי מצוק אשר בעורפם מצויים שמורות טבע, שטחי אש, שטחים פתוחים ושטחים חקלאיים.

במקטעים מסוימים לאורך קו חוף רכס מצוקי כורכר, קיימת סכנת התמוטטות.

תופעת התמוטטות זו נובעת בעיקרה מתהליך טבעי של בליה הנגרם כתוצאה משילוב של מספר גורמים, ביניהם: תנועת גלי הים בבסיס המצוק, אי היציבות של מדרון המצוק ובליה כתוצאה מפעילות נגר עילי. מדובר בין השאר במצוקי חוף אשקלון, מצוקי חופי תל אביב, מצוקי חופי הרצליה, מצוקי חופי נתניה, מצוקי חופי השרון מצוקי חדרה , מצוקי בת ים וכו'.

בכדי להתמודד עם הבעיה, התקבלה החלטת הממשלה 3097 מיום 3.4.2011 שאימצה המלצות של צוות יישום בין-משרדי, אשר פיצלה את הטיפול בהתמוטטות מצוק החוף בין מספר רשויות:

א. הכנת תכנית מתאר כללית לעניין ההתמודדות עם התמוטטות המצוק – המועצה הארצית לתכנון ובניה.
ב. תכנון וקידום ההגנות היבשתיות על המצוק – באחריות הרשויות המקומיות.
ג. תכנון וקידום ההגנות הימיות על מצוק החוף – באחריות גוף ביצוע ייעודי שיוקם לצורך זה.

בהמשך להמלצות ובהתאם להחלטת ממשלה 5053 מיום 09.08.2012 הוקמה בסוף שנת 2013 החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ אשר תהווה זרוע ביצועית תחת בעלות המדינה לטיפול בהתמוטטות מצוק חוף הים התיכון.

מטרתה העיקרית של החברה, הנה לתכנן, לבצע ולתחזק את הקמת ההגנות הימיות וכן מתן שירותי ניהול, תיאום וייעוץ למדינה בכל הנוגע להגנות היבשתיות לעניין התמוטטות המצוק החופי.

 

תמונות מהסיור בגלריה למטה:

 

בואו נשמור על קשר...


אנא הקדישו רגע מזמנכם למלא את טופס הרישום לצורך קבלת תוכן מקצועי.
זה יעזור לנו להבין את צרכיכם המדויקים ולהתאים את התכנים שלנו לדרישותיכם.