מרצה: אברהם מורדוך
תאריך: 17.9.24 יום ג' 20:30.

על ההרצאה:

"מסע המתחיל בכאוס" הוא מודל בגרות המתאר את כל התחנות שעל הארגון הפרויקטלי לעבור כדי לשפר את ביצועי הפרויקטים שלו ולקחת אותו במסלול המוביל, בסופו של דבר, לביצועי פרויקטים מעולים שיאפשרו לארגון לקחת לקחת פרמיה לא רק על המוצר שפותח אלא גם על היכולת לספק את הפרויקט בזמן קצר ובעמידה מלאה בזמן הקצר המתוכנן.
המסע מתחיל במצב של כאוס, כשהכאוס מוגדר היטב במודל וכיצד ניתן לצאת ממנו ובמהלך ההרצאה אפרט את כל שמונת השלבים הנדרשים כדי לעבור ממצב הכאוס למצב של ביצועים מעולים. שמונת השלבים של המודל הם:
  1. המעבר מכאוס לסדר
  2. שליטה על מימד הזמן
  3. המעבר מניהול הפרויקט לניהול מיטבי של הסביבה הפרויקטלית
  4. שליטה על מימד הכספי
  5. שליטה על מימד המשאבים
  6. אסטרטגיה פרויקטלית
  7. קישור האסטרטגיה הפרויקטלית לאסטרטגיה הארגונית
  8. ניהול פרויקטים והסביבה הפרויקטלית באופן מיטבי הם חלק מה- DNA הארגוני

 

משך ההרצאה כשעה
ההרצאה תזכה אתכם בנקודת PDU!.

בואו נשמור על קשר...


אנא הקדישו רגע מזמנכם למלא את טופס הרישום לצורך קבלת תוכן מקצועי.
זה יעזור לנו להבין את צרכיכם המדויקים ולהתאים את התכנים שלנו לדרישותיכם.