מרצה: אורי אורחוף.

בהרצאה נדבר על:
1.    What is a project
2.    Statistics on projects success and failure
3.    What is the goal of project management
4. What is a successful project, what is a failed project
5.   A new definition of a project and project success
 
* ההרצאה מוקלטת.
* משך ההרצאה שעה וחצי
* ההרצאה תזכה אתכם ב 1.5 נקודות PDU!