מרצה: אלון יעקובי
 
בהרצאה דיברנו על:
  • התבססות על נתונים
  • פוליטיקה ארגונית
  • יעדים ומדדים
* ההרצאה מוקלטת
* משך ההרצאה שעה
* ההרצאה תזכה אתכם בנקודת PDU !