מרצה: אלון יעקובי
 
בהרצאה דיברנו על:
 
  • התבססות על נתונים
  • פוליטיקה ארגונית
  • יעדים ומדדים
 
 
* ההרצאה מוקלטת
* משך ההרצאה שעה
* ההרצאה תזכה אתכם בנקודת PDU !