NEXT.GEN – ניהול פרוייקטים – הדור הבא!

יום רביעי, 5 ביולי 2023 | LAGO ראשל"צ

הכנס השנתי ה 27 של העמותה יעסוק בניהול פרויקטים- הדור הבא.
הקידמה והטכנולוגיה מטיסים אותנו במהירות האור אל העתיד והשינויים שהם יביאו עימם ישפיעו רבות על העוסקים בניהול.

להלן נושאי הכנס שיוקדש השנה לעתיד בתחום ניהול הפרויקטים:

  • חידושים בתחום ניהול הפרויקטים
  • שיטות חדשות ומתקדמות בתחום ניהול הפרויקטים
  • סקירות פרויקטים עתידיים שישפיעו על סביבת עבודתו של המנהל
  • הצגת כלים וטכנולוגיות שישמשו את מנהלי הפרויקטים בעתיד
  • השפעת קידמת הטכנולוגיה על עולמו של מנהל הפרויקט ומיצובו

להלן התכנית :

פרטי הכנס ה-27