הזמנה לכינוס האסיפה הכללית
של
 העמותה לניהול פרויקטים בישראל (ע"ר)
עמותה רשומה מס' 580289957
(להלן: "העמותה")
 
ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לתקנון העמותה (להלן: "התקנון") ולהוראת סעיף 20 (א) לחוק העמותות, תש"ם-1980 (להלן: "החוק"), כי האסיפה הכללית של העמותה תתקיים ביום 26.02.2020, בשעה 18:00.
מיקום האסיפה יהיה במשרד עוה"ד גדעון פישר ושות', מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 39, ת"א.
 
על סדר היום:
1. אישור הדו״חות הכספיים לשנת 2019
2. נושאים שונים לפי הצורך

בברכה,
אורן שטיינברג
יו״ר הועד המנהל ונשיא העמותה

שיתוף
ציוץ
פרסום