הזמנה לכינוס האסיפה הכללית
של
 העמותה לניהול פרויקטים בישראל (ע"ר)
עמותה רשומה מס' 580289957
(להלן: "העמותה")
 
ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לתקנון העמותה (להלן: "התקנון") ולהוראת סעיף 20 (א) לחוק העמותות, תש"ם-1980 (להלן: "החוק"), כי האסיפה הכללית של העמותה תתקיים ביום 26.02.2020, בשעה 18:00.
מיקום האסיפה יהיה במשרד עוה"ד גדעון פישר ושות', מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 39, ת"א.
 
על סדר היום:
1. אישור הדו״חות הכספיים לשנת 2019
2. נושאים שונים לפי הצורך

בברכה,
אורן שטיינברג
יו״ר הועד המנהל ונשיא העמותה

שיתוף
ציוץ
פרסום

בואו נשמור על קשר...


אנא הקדישו רגע מזמנכם למלא את טופס הרישום לצורך קבלת תוכן מקצועי.
זה יעזור לנו להבין את צרכיכם המדויקים ולהתאים את התכנים שלנו לדרישותיכם.