Agile היא ערכת כלים המתמקדת בהחלטות שעליך לשקול, באפשרויות העומדות לרשותך ובפשרות הקשורות לאפשרויות אלה. היא מראה לך כיצד לשלב ביעילות אסטרטגיות מ- Scrum, Agile Modelling, Extreme Programming, Kanban, Agile Data, SAFe, וגישות רבות אחרות באופן מותאם וניתן להרחבה. ארגונים המאמצים Agline Disciplined Agile יוצאים מוקדם יותר לשוק, מספקים ערך מהיר יותר ומשמחים את לקוחותיהם.

אנו מציעים גישה שונה להכשרה ולהסמכה בדרך מתקדמת לשליטה זריזה.

 לפרטים נוספים לחץ על הקישור:
https://www.pmi.org/certifications/agile-certifications

בואו נשמור על קשר...


אנא הקדישו רגע מזמנכם למלא את טופס הרישום לצורך קבלת תוכן מקצועי.
זה יעזור לנו להבין את צרכיכם המדויקים ולהתאים את התכנים שלנו לדרישותיכם.