HCP GO – אפליקציה לניהול פרויקטים

שיטת HCP – Hidden Critical Paths – נתיבים קריטיים נסתרים (פטנט) יושמה ביותר מ-200 פרויקטי תשתיות ובנייה גדולים, כולל כבישים ראשיים, מחלפים, גשרים, מנהרות, מסילות רכבת, מפעלים, איצטדיוני ספורט ומגדלי מגורים, מגדלי משרדים, מלונות ופרויקטים בטחוניים וטכנולוגיים. השיטה פותחה ע"י טל לבנון מתחילת שנות ה- 2000. השיטה, מבוססת מתמטית, מגלה מידע קריטי החבוי בלוחות הזמנים של הפרויקטים (Gantt). המידע הינו בעל ערך לשיפור התכנון, האומדן, ניהול לוחות זמנים ובקרת הביצוע בכל פרויקט.