כותב: יני פיטלסון – מומחה בניהול ידע ולמידה.

מהו אובדן ידע ?

אי היכולת לעשות שימוש בידע של הארגון.

מתי מתרחש אובדן ידע ?

תמיד ובכל ארגון.

מדוע זה קורה?

ידע פנימי אינו זמין:
o הידע אינו זמין כיון שלא תועד = לא נשמר וכן – כיון שנשכח.
o הידע תועד אך לא קיים מנגנון זימון יעיל להיכן שהוא נדרש.
o שיתוף הידע הרוחבי אינו קיים או אינו שיטתי.
o מיפוי הידע לא קיים או לוקה בחסר.

פוטנציאל הידע הפנימי אינו ממומש – לא מייצרים ידע חדש כשניתן לייצרו:
o קרה אירוע אך לא לומדים ממנו ולא מפיקים תובנות.
o קרה אירוע ולומדים ממנו שטחית- אינטואיטיבית. לא יורדים לעומק האירוע למרות
שמתבקש ולפיכך לא מגיעים לסיבות השורש ולתובנות האמיתיות.
o לקחים מופקים באיחור וכתוצאה הלמידה הינה חלקית )שכחה, חוסר ענין, נוכחות
חלקית ועוד(.
o ידע חדש אינו מתוקף ולכן אינו שלם , מקיף דיו.

פוטנציאל הידע החיצוני אינו ממומש:
o הרישות העסקי לא קיים או שאינו מפותח דיו.
o הרישות העסקי קיים ומוכר אך אינו מנוצל ביעילות \ אינו מופעל נכון.

עזיבת עובדים:
o עובד הידע עזב את הארגון.
o עובד הידע שינה פוזיציה בתוך הארגון.

לא קיימת למידה שיטתית בארגון כיון ש-
o איבוד הידע אינו בר – כימות ולכן אינו מוחשי.
o הארגון אינו מבין את משמעות איבוד הידע.
o אין התנסות קודמת בלמידה שיטתית.
o הארגון מסתדר טוב גם ללא הלמידה השיטתית.

רוצים לשמוע עוד?
 
ההרצאה בנושא שיתוף ידע ולמידה בארגון- קשיים ופתרונות אפשריים
התקיימה ביום חמישי – 11 בפברואר 2021.
 

ניתן לרכוש הקלטה של ההרצאה כאן

 
מצגת מקוצרת של מה שיש בהרצאה ניתן לראות בלחיצה על:
 

יני פיטלסון
מומחה בניהול ידע ולמידה
א.אפשטיין ובניו
052-2222424
yani@epstein.co.il

בואו נשמור על קשר...


אנא הקדישו רגע מזמנכם למלא את טופס הרישום לצורך קבלת תוכן מקצועי.
זה יעזור לנו להבין את צרכיכם המדויקים ולהתאים את התכנים שלנו לדרישותיכם.