קול קורא - POY 2019

מידי שנה מוענקים במסגרת התחרות פרסים לציון פעילות ראויה להערכה בתחום ניהול הפרוייקטים בישראל ולעידוד המקצועיות בתחום. 

פרס פרויקט השנה 2019 (Project Of the Year) יוענק לפרוייקטים מצטיינים בתחומים שונים. 

המועמדים יציגו את האתגרים הניהוליים שהיו בפרוייקט וכיצד התמודדו בהצלחה מול אתגרים אלה. 

ניתן להגיש לתחרות פרוייקטים שהסתיימו בשנת 2018 והתקבל לגביהם מכתב שביעות רצון הלקוח. 

הפרסים יוענקו בכנס השנתי ה-23 של PMI ישראל שיתקיים ב-18 ליוני 2019.
מועד אחרון להגשת מועמדות לתחרות 1.4.2019

שיתוף
ציוץ
פרסום

בואו נשמור על קשר...


אנא הקדישו רגע מזמנכם למלא את טופס הרישום לצורך קבלת תוכן מקצועי.
זה יעזור לנו להבין את צרכיכם המדויקים ולהתאים את התכנים שלנו לדרישותיכם.