נשא, שם הפרשה והציווי בפסוק הראשון, נאמר בסוד בכוונה להרים ולרומם, ולא רק לספור כפי שנראה בפשט. גם הפעם עוסקת הפרשה בניהול הצוות – ניהול המשאב היקר לנו והוא משאבי האנוש.

נתחיל בפסוק:

"וידבר ה' אל משה לאמר: נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבתם למשפחתם:"

המושג "בני גרשון" שלימד הקב"ה את משה ודרכו אותנו אומר שאדם, שבגלל טעות או מעשה לא טוב שעשה בעבר, יורד ערכו בעיני עצמו עד פסילתו בפני הבורא ובכלל. לפי מחשבתו – זה כתם לתמיד. וכאן בפסוק אומר השם למשה הרם (נשא) את ראשם ובעזרת התבוננותם על מורשתם מבית אבותם ומשפחתם ירימו את ראשם ויתקדמו כי הם ראויים ומקובלים.

כך לעשות לראשי הצוותים ולחברי הצוות שלך. גם כשהם טועים או מועדים וכוונתם טובה, על ידי ראית הטוב והמוצלח בכל מה שנעשה עד כה והדגשה שלו, נעזור להם לראות את הטוב והמוצלח למען ההמשך.

כך נוכל להרים ולרומם את הצוות למצב רוח טוב יותר וביצועים טובים יותר!

על טיהור והקפדה על צוות אוהב, מפרגן ומסייע אחד לשני להרגשה טובה יותר וביצועים טובים יותר נלמד גם מהפסוקים:

" וידבר ה' אל משה לאמר: (ב) צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש: (ג) מזכר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה תשלחום ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שכן בתוכם."

צרוע זה מי שקיבל צרעת עקב לשון הרע. אחד דינו – הוצאתו מהמחנה, קרי הרחקתו עד שיבריא. עד שילמד את הלקח ויפסיק עם לשון הרע.

כך גם לחבר צוות שמרעיל את האווירה – לא לעבור על זה לסדר היום, אלא לדבר איתו על כך ובמידה וזה לא עוזר להרחיקו עד שילמד. זה לטובתו ולטובת כולם כמובן.

שבת שלום