בקצרה על הפרשות:

פרשת אחרי מות
אחרי מיתת שני בני אהרון שאירעה בשל כניסתם לקודש הקודשים ללא רשות, מצווה האלוקים למשה כי אהרון ייכנס לקודש הקודשים רק פעם בשנה: ביום הכיפורים. בהזדמנות זו הוא מוסר לו את ההלכות המיוחדות הקשורות ליום זה.

מה בדיוק לעשות ביום הכיפורים בבית המקדש,
מה יעשו ומה לא יעשו בני ישראל ביום הכיפורים ומדוע.

וכן מצוין האיסור להקריב מחוץ למשכן או לאכול דם, איסורי העריות.

פרשת קדושים

פרשת קדושים כוללת דינים יסודיים רבים ולפיכך נמסרה לבני-ישראל בהתכנסות רבתי של העם כולו. הציווי הראשון שנאמר ליהודים: "קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם".
ציוויי האלוקים כוללים (לא לפי הסדר):
דינים שבין אדם להוריו ולחברו,
דינים בשדה ובכרם,
איסור חיזוי עתידות ואיסור עבודת אלילים,
דינים נוספים הקשורים בקדושה ובשכר, שפיטה ועוד

עוד בפרשיות הוראות יחסים בין אדם לחברו ובין אדם לרכושו.
מה מותר ומה אסור וכיצד לנהוג.

ומה לזה ולניהול הפרויקט? הרבה!!

משתי פרשיות אלו, שקוראים אותן יחד, רואים את החשיבות שבניהול משנה-הכוונה לא רק לתכולת הפרויקט, מה שקרוי ה "דליברי", אלא גם ניהול הסביבה! 

מה צריך לעשות מנהל הפרויקט בהקשר הזה כך שיבטיח תפקוד נכון ויחסים טובים?

מנהל פרויקט לא מקדם רק את הפרויקט, קרי SOW אלא גם את הצוות ושאר המשאבים של הפרויקט.

את החלק הזה בפרויקט רצוי להגדיר בדרך כלל בישיבת ההתנעה ( KICK OFF )
ולבקר זאת במהלך חיי הפרויקט.

וכאן אפשר להכניס נושא חשוב ביותר: גבולות.

הגדרת גבולות הגזרה של הפרויקט, של האספקט המקצועי של כל אחד מחברי הצוות, והגבולות הבינאישיים.

בפן המקצועי – הגדרת תפקיד מדויקת קריטית לכל אחד וכן ההגדרה של מה מותר ומה אסור, ואיפה עובר הגבול. מנהל צריך לתת משימות מדויקות. לא ייתכן שעובד יגיע לעבודה – יהיה טוב ככל שיהיה – ולא יידע בדיוק מה לעשות, משום שכך הוא תמיד ייצא לא טוב.

ובפן האישי – גם הגדרת שעות העבודה, ימי עבודה, והחלוקה שיש לכל אחד מאיתנו בין העבודה לבית חשובה על מנת לשמור על יחסי עבודה תקינים וכבוד הדדי.

ואי אפשר להתעלם מעניין העריות שמגדיר היטב את טיב היחסים המותרים בין בני אדם, וממנו אנו לומדים על הצבת גבולות מאוד ברורים ועל כבוד האדם וזולתו.

שבת שלום !