והפעם נלמד מתוך הפרשות של השבוע חשיבות התזמון המדויק ומה אומרים / לא אומרים ומתי הקשורים לפרקי ניהול הזמן וניהול התקשורת ב PMBOK :

1. מפרשת תזריע:
תזמון מדויק בניהול זמן מתוך מצוות ברית המילה ביום השמיני והגילוי המדעי המדהים המסביר ותומך בכך!

2. מפרשות תזריע+מצורע:
ניהול התקשורת- מה להגיד ואיך להגיד כדי לצאת טוב מול כל בעלי העניין-צוות והנהלה – ולהיזהר ממוקשים!

 להישגים יוצאי דופן מגיעים בתזמון מדויק והנעה נכונה של הצוות על ידי ניהול נכון של התקשורת.

את ניהול הזמן המדויק והנכון רואים מדין האישה היולדת וקיום מצוות ברית המילה ביום השמיני.

שם המשחק הוא תזמון – החכמה ושיא ההצלחה נעוץ בתזמון המדויק והנכון.
לכל אירוע או משימה ישנו תמיד הרגע המתאים ביותר ואם נזהה אותו יהיה יותר קל ונזכה להצלחה הגדולה ביותר.

וכך נאמר בתורה: "…וביום השמיני ימול את בשר ערלתו" (ויקרא יב, ב-ג). אין התורה מצווה למול את התינוק הנולד מיד בימים הראשונים ללידתו. היא גם אינה מצווה למול אותו מן היום השמיני והלאה. אלא במדויק ביום השמיני!
עומק סיבת ציווי התורה ליום השמיני ובהסבר הרוחני לכך על פי הסוד נלמד בנפרד, אך נתמקד כאן בהסבר הפיסי שיסביר מדוע התזמון חשוב והכי נכון.

בגילוי מדעי חדשני מפליא הקשור ליום השמיני דווקא, אומרת ד"ר אילה אברהמוב במאמרה "בעיות קרישה ודמום ביילוד". (אסיא, כרך ג עמ' 384): "מנגנון הקרישה תלוי בקבוצת חלבונים הנוצרים בכבד, אשר נקראים "גורמי קרישה" או "פקטורי קרישה".
גורמים אלה מסומנים במספרים הרומיים IIIX-I (1-13), והם מפעילים זה את זה בשרשרת (בעזרת אנזימים) עד לקבלת הקריש היציב הנקרא פיברין.

בימים הראשונים אחרי הלידה אין הכבד בשל עדיין לפעילות זו, וברור שאינו יכול לעמוד במעמסת יתר של פעילות כירורגית. דבר היכול לגרום למותו של התינוק עקב דמם מסיבי, ללא יכולתו של התינוק להתגבר על הדמם הזה.

באופן פיזיולוגי עד גיל 8 ימים הכבד מתחיל להתאושש הוא הולך ומתבגר, ותפקודיו משתפרים, ובגיל 8 ימים קיימת כבר רמה מספקת של גורמי קרישה, ומניעת דמם".

יותר מכך, ממחקר שהתפרסם בניו־יורק בשנת 1953 עולה, כי בעוד שלפני היום השמיני קיים חוסר משמעותי בחומרי הקרישה, ואילו לאחר היום השמיני חומרי הקרישה עומדים על רמה מספקת וקבועה הנשארת לאורך כל חיי האדם (100%), הרי שלקראת היום השמיני מתרבים חומרי הקרישה בקצב מהיר והם עומדים ביום השמיני על רמה של 110%(!). כלומר, ביום השמיני, ורק ביום השמיני, מגיע ריכוז חומרי הקרישה לשיא של כל הזמנים, מעל הכמות הרגילה המלווה את האדם לאורך כל חייו. (המחקר מובא בספרו של י. מרוז, "השם: הווה" עמ' 61).

מכאן רואים בבירור שהבורא קישר ותיזמן בדיוק רב את יום הגעת גורמי הקרישה שבדם לרמה מספקת, עם יום מצוות ברית המילה – תזמון אמרנו!!

(אגב ראוי לציין כאן, כי אע"פ שבכל הגוף העור משמש כשכבת מגן המגנה על הגוף מפני חדירת חיידקים, מקום אחד יש בגוף אשר אדרבה, העור גורם להתרבות עצומה של חיידקים נבגים ופטריות מחוללי מחלות שונות והוא מקום העורלה).

עוד פרשת תזריע עוסקת בדיני הצרעת. איך לזהות אותה ואיך לטפל בה.

חכמינו אמרו שהצרעת באה עקב לשון הרע הגורם להפרדה ואיבה בין אנשים. על כן העונש למצורע והטיפול הוא בבידוד והרחקה.

בניהול הצוות וניהול התקשורת בפרויקט יש לשים דגש ומיקוד של לדבר אחד על השני באופן מקצועי, חברי, סובלני ומפרגן, וליצור אווירת אחדות. כך ניתן להגיע להישגים ללא גבולות!

בפרשת מצורע
ניקח משפט קצר שאומר המון:
"ובא אשר לו הבית
והגיד לכהן לאמור
כנגע נראה לי בבית".
כנגע נראה לי…
אפילו החכם והבטוח שזה נגע יגיד לכהן בעל הסמכות כנגע נראה לי.
כ… נראה לי..!
לאפשר לבעל הסמכות להחליט ולא לקבוע במקומו שזה תפקידו!
כך נלמד להתנהל ונצליח.

יום העצמאות שמח
ושבת שלום