לאחר ששני פרויקטים הסתיימו בתכנית הגדולה, יציאת מצרים וקבלת התורה יחד עם בנית המשכן, בפרשת השבוע עוברים לפרויקט הבא והוא המסע במדבר לארץ המובטחת.
מתחילים מייד לאחר ההתנעה בבנית צוות ( OBS ) על ידי מינוי ראשי צוותים, נשיא לכל שבט, וספירת כולם.

כאן נראה סודות גדולים -מדוע סופרים, כי הרי הכל נגלה בפני הבורא, והיחס המיוחד לכל אחד מבני ישראל באשר הוא ואיך נשליך זאת לניהול הפריקט שלנו.

המסר העיקרי בפרשה הוא
הספירה של העם, מייד לאחר מינוי ראשי שבטים.
לא נספרו כי הבורא לא יודע כמה יש …כי הרי הכל גלוי לפניו, אך כשם שסופרים מידי פעם דברים חביבים עלינו למרות שאנו יודעים מה וכמה יש,
כך גם כאן – כי חביב עליו עם ישראל מאוד.
ובתוך כך,
כולם שווים: דתיים ופחות…צדיקים ופחות… ללא הבדל.
כל אחד והסרט שלו עם המודעות והערכים שלו. אך כולם ראוים וכולם נספרים.

בבואנו להתחיל פרויקט ניתן יחס ראוי ושווה לכולם.

נחבב מאוד את הצוות שבזכותו נצליח בפרויקט. כל אחד עושה כיכולתו עם מגבלותיו ואתגריו ואנו כמנהלי פרויקטים שם לעזור ולתמוך.

תמונת המדבר: עופר רייס