"עבר לפני העם וקח אתך מזקני ישראל ומטך אשר הכית בו את היאר…והכית בצור ויצאו ממנו מים…"
מוסבר שהמטה אשר שימש להנחית מכות על מצרים ישמש כעת להוציא מים. מכאן נלמד שכל דבר יכול להיות לשימוש גם לטובה וגם פחות…וזה תלוי איך ננהג בו ונתייחס אליו.

"וירדפו מצרים אחריהם, אל תוך הים…"
עם כל מה שעברו רצים לפח הבא. בגרות איננה מדד של גיל – אלא הפקת לקחים.
•איש הזמין ספות חדשות. כשהגיעו לפתע צעק בכעס שהזמין ספות בצבע זית! ואלו ספות בצבע שחור! ענה לו האחראי בעצבים, 'נו? ואין זיתים שחורים?..'
אף פעם אל תחפש הצדקות לטעות שעשית, רק תהיה אחראי לתקן. כך תוכל לזהות עוד היום – את הטעויות שתמנע, מלעשות מחר..

"ויקח משה את עצמות יוסף….."
כל העם עסוק בביזה, ורק משה בחסד. ערך תלוי בתובנה שלך-ולא בדעת הרבים
• אדם הלך לו לכיוון יעדו ומצא דרך סלולה (מרוב שהלכו בה) שמקצרת. כשהתקרב עצר אותו אחד ואמר לו שאם יעבור בדרך זו יהיה מסיג גבול כי זו חצר פרטית. אמר לו ׳אבל הדרך סלולה!׳ וענה לו ׳נכון, היא סלולה – כי טיפשים כמותך סללו אותה..׳
הרוב לעולם לא קובע את הדרך הנכונה. רק הקשבה לחכם תעזור לבחור במעשה הנכון, גם כשלא יבינו אותך ועל ידי זה גם תהפוך אותך לחכם בעצמך..

שבת שלום