מהפרשה נלמד הפעם את החשיבות בלעשות בדיוק מה שנדרש ואיך שנדרש, כי אחרת זה לא הדבר הנכון לעשותו, אף על פי שמתכוונים לטוב.

הדרך ל….רצופה כוונות טובות…

את זה לומדים מסיפור נדב ואביהו בני אהרון הכהן.

עוד נלמד מהפרשה על יחסי הגומלין המורכבים בין מנהל הפרויקט למנהל הטכנולוגי, מתוך הציווי המופלא מה מותר לאכול ומה אסור מבעלי החיים היבשה במים ובאוויר.

כשאנו מתכוונים לטוב – אין זה אומר שנעשה זאת בדרכנו, אלא אך ורק בדרך שהותוותה לנו.

מייד לאחר שאהרון ובניו הקריבו את הקרבן, אש אלוקים ירדה מלמעלה לקחת את הקרבן. זו היתה התגלות השכינה בפני העם כולו וכולם נפעמו והתעלו מהקרבה וההתגלות.

בני אהרון נדב ואביהוא, רצו להמשיך את הקרבה לשם ונתנו אש זרה במזבח מלמטה, על אף שלא נצטוו לכך, והמחיר על כך היה כבד עבורם. ירדה אש אלוקים ואכלה אותם.

היחסים בין מנהל הפרויקט למנהל הטכנולוגי תמיד מורכבים ומאתגרים.
נלמד לכבד את היוצר והטכנולוג ולסמוך עליו כי הוא הרי תכנן ויצר.

מי אם לא מי שתכנן ויצר יכול לתת הוראות מדויקות מה הם בעלי החיים הקיימים? רק הבורא יכול לדעת על קיומם ועל הבריאה עצמה.

ועל כן הוא גם זה שיכול לדעת הכי טוב מהן הוראות ההפעלה למוצר, וכך נצטווינו לאכול רק בעל חיים שיש לו פרסה שוסעת שסע ומעלה גרה ביבשה.

וכדי לעזור לנו לא לטעות נאמר שרק ל 4 בעלי חיים יש 2 סימנים מתוך ה 3 ואל לנו להתבלבל.

הפרשה ממשיכה כך עם הוראות מדויקות לגבי הדגים בים ולגבי העופות.

שבת שלום!