הכנס יתקיים ביום חמישי 31 במרץ 2022 בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב.

פרטים נוספים בקרוב