הנהלת העמותה לניהול פרויקטים בישראל, כסניף ישראל ל PMI העולמי, כהמשך דרכו ובתאימות אליו, ובדומה לתהליך בחירת Project Of the Year בשאר סניפי הארגון, מעוניינת לעודד מנהלי פרויקטים לעבוד על פי מתודולוגיה סדורה של ה-PMI קרי ה-PMBOK ולהביא למצוינות בתהליך ניהול הפרויקטים, להביא לתוצאות ביצוע טובות ולשביעות רצון כל בעלי העניין ככל האפשר.

לצורך מימוש המטרות הרשומות מעלה מעמידה העמותה מדי שנה פלטפורמה בכנס השנתי להצגת הזוכים ולהביא להכרה במנהלי הפרויקטים, בפרויקטים ובאופן ניהולם של פרויקטים נבחרים.
במשך כל השנה עמלה הוועדה בגיבוש קונספט, הכנת תכנית עבודה שנתית, הכנת קול קורא, מימוש תכנית שיווקית, מיון ההצעות, בחירת הזוכים, הכנת הזוכים להצגת הפרויקטים והצגת הפרויקטים בכנס השנתי.

חברי וועדת POY:
מר משה יונה, PMP, יו"ר הוועדה. 
מר ארז קוטנר, PMP.

מועד אחרון להגשה:  30 באפריל 2018.