תפריט

Home

אירועים קרובים

יוני 2017
א ב ג ד ה ו ש
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

handelen in binaire opties ervaringen מועמד/ת יקר/ה,

 

תחרות "ניהול הפרויקט של השנה" מתקיימת על ידי העמותה לניהול פרויקטים בישראל. מטרת התחרות היא עידוד המצוינות בניהול פרויקטים. מדי שנה מוענקים פרסים לזוכים במעמד מושב המליאה של הכנס השנתי של ארגון ה- PMI בישראל.

פרסי התחרות לשנת 2017 יוענקו בכנס הקרוב שייערך ב-14 ביוני 2017 במלון דויד אינטרקונטיננטל בת"א.

1. המדדים לבחירת פרויקט השנה:
* הפרויקט הסתיים בשנה שקדמה לשנת הבחירה – תנאי סף.
* מכתב שביעות רצון הלקוח \ היוזם – תנאי סף.
* שביעות רצון שאר בעלי העניין.
* עמידה ביעדי הפרויקט – לו"ז, תכולה, תקציב.
* ניהול הפרויקט על פי ה
PMBOK.
* אופן הגשת הפרויקט לבחירה.
* אופן הצגת הפרויקט בפני הוועדה.
* מורכבות והיקף.
* חשיבות הפרויקט לארגון.

לא עמד המועמד באילו מהמדדים המפורטים לעיל, או אף באחד מהם, תהיה רשאית ועדת הפרס לפסול אותו מטעם זה בלבד, או לבקש ממנו לתקן או להשלים את הצעתו.

mike freeman binary option
2. מיון ההצעות:

ההצעות שיבחרו להיות מוצגות בפני הוועדה כפרויקטים המועמדים לבחירת POY יהיו כאלו אשר יהיו קרובים יותר בקיום המדדים הרשומים מעלה.

best place to buy Maxalt in New York New York
3. אופן הגשת ההצעה:

ההצעה תוגש באימייל לעמותה: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
וליו"ר הוועדה: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לא יוגדרו תבניות כלשהן מכיוון שאופן ההגשה חופשי ויהווה, בין היתר, גם ככלי מדידה כרשום בסעיף 1 לעיל. יחד עם זאת, כהנחיה וכסיוע למגיש ההצעה מצ"ב נספחי עזר להגשת ההצעה וכהנחיה כללית על המגיש לוודא שההצעה תכלול כל חומר אשר יהווה תימוכין לפרמטרים אשר ימדדו את הפרויקט כמפורט לעיל, ובין היתר:

• שם ותאור הארגון,
• פרטי מנהל הפרויקט: שם מלא, ניסיון מקצועי והשכלה.
• שם הפרויקט ותיאורו,
• מכתב מהלקוח \ היוזם שמאשר את סיום הפרויקט ואת חוות דעתו.
• חוברת הפרויקט ובה תיאור מפורט של אופן ניהול הפרויקט.

billigaste Viagra i sverige
4. בחירת הזוכים:

הוועדה תתכנס לפני הכנס השנתי לאחר שיתואם המועד עם כל מציע באימייל ותקצה 20 דקות להצגת הנושא.
בסיומה של בחינת המועמדים תערוך הוועדה סיכום של הבחינות, כל חבר וועדה ידרג את הצעות וההצעה שתקבל את מירב הניקוד תוכרז כזוכה.

trade options 60 seconds
5. פרסים ו/או תעודות הערכה:

העמותה תחלק שלושה פרסים ו/או תעודות הערכה שיזכו לדירוג הגבוה ביותר ע"י ועדת הפרס בגין ניהול הפרויקט כמפורט להלן. הפרסים יוענקו ע"י נשיא PMI ישראל ויו"ר וועדת POY בכנס השנתי של העמותה לניהול פרויקטים או ע"י כל נציג אחר מטעמם.

יובהר כי העמותה אינה מתחייבת לחלק פרס לזוכה אחד או יותר, טרם החליטה על עריכתו של שלב ב' ובמקרה בו תחליט העמותה שלא לערוך את שלב ב' בכלל, או לשנות את מתכונת התחרות, או לערוך את שלב א' מחדש, או לבטל כל שלב או תוצאותיו לחלוטין, לא תהיה למתמודד טענה מכל מין וסוג שהוא.

http://generalclad.com/?serebro=investire-in-borsa-come-si-fa&51f=b2 investire in borsa come si fa
6. הנחיות כלליות והתווית דרך:

6.1 כל מתחרה יגיש פרויקט אחד לכל היותר, אותו ניהל בתקופה הקובעת לבחינת ועדת הפרס באופן ועפ"י הכללים.

6.2 על כל מציע למלא טופס הגשת מועמדות (ראה מטה) ולצרפו להצעתו.

6.3 על המתחרה יהיה לצרף למועמדותו מכתב המלצה מלקוח (לפי הנוסח כאן מטה).

6.4 על המתחרה יהיה לצרף למועמדותו תיאור מפורט של הפרויקט אותו הוא ניהל עפ"י הקריטריונים המפורטים כאן.

6.5 על המתחרה יהיה להגיש לוועדת הפרס את מועמדתו עד לתאריך הקבוע כהגדרתו בקול הקורא של ה POY המפורסם וכן להשלים פרטים ולמסור חומר עזר נוסף כפי שיתבקש מועדת הפרס.

6.6 התחרות וקביעת הזוכה בפרס תעשה בשני שלבים כדלקמן:
שלב א'- ועדת הפרס תבחן את עמידתם של המתחרים בתנאי ההזמנה ובקריטריונים המפורטים כאן.
שלב ב'- מתחרים שעמדו באופן מלא בקריטריונים של שלב א' יעברו לשלב ב', בו יוזמנו להציג בפני ועדת הפרס את הפרויקט. ועדת הפרס תעניק ניקוד איכותי על ניהול פרויקט שהוצג בפניה לפי הקריטריונים המופיעים במסמכי ההזמנה.

על מתחרה שעמד באופן מלא בשלב א' של התחרות, להציג את הפרויקט לוועדת הפרס במועד שיקבע על ידה.

6.7 דיוני ועדת הפרס יהיו סגורים לקהל הרחב.

6.8 על מתחרה לעמוד בכל התנאים הכללים המופיעים בהזמנה, לרבות, מבלי לגרוע, שיתוף פעולה עם ועדת הפרס, עמידה בלוחות הזמנים, הגשת כל המסמכים הנדרשים במסגרת ההגשה, יצירת מצגת והפקת סרטון קצר להצגה בכנס השנתי וכו'.
לא עמד המועמד בתנאים הכלליים המופיעים בהזמנה תהיה רשאית ועדת הפרס לבקש ממנו לתקן או להשלים את מועמדותו. לא מילא המועמד אחר בקשת ועדת הפרס לתיקון ו/או השלמה כאמור, רשאית הועדה לפסול אותו ולקדם מועמד אחר לפי שיקולה.

 


http://nottsbushido.co.uk/hotstore/Hotsale-20150822-111464.html binäre optionen simulation נספחים להורדה:
הגשת מועמדות
תאור פרויקט
המלצות
הצהרה


forex bank öppettider kalmar תודה על שבחרתם להגיש מועמדות לתחרות 2017 POY.

כתובתנו: העמותה לניהול פרויקטים בישראל, ת.ד. 10087 ראשון לציון 7500101.

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות ליו"ר ועדת הפרס, מר משה יונה, במייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בסלולרי: 052-3992460

לתשומת ליבכם: הודעה זו נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסת לשני המינים.

binary options paper trading account תאריך אחרון להגשת מועמדות: 2 באפריל 2016

*      לפי שיקולה הבלעדי של הוועדה יוארך המועד להגשה.

This is Johnsons Online Cheap Jerseys of missed Dec 28 Missed 7 . By Cheap Jerseys From China First posted: Wednesday, 18 04 PM MST | Updated: Wednesday, 18 05 PM MST Flames head coach Gulutzan says centre Monahan, shown here a game against the Leafs earlier this , is developing a well rounded game. You want to be able to win for them. That includes pulling Cheap Jerseys From China kicking out the end on the line of scrimmage on the other side of the center. ARE Cheap Authentic NFL Jerseys TIRED FEELING DEPRESSED? and III both earn very comfortable livings as pros Europe - pulling six Wholesale NFL Jerseys - but forging careers overseas can be difficult.

soccer winning a championship typically requires a certain number of appearances.
No Chicago Bear has been more affected by the injuries at Authentic NFL Cheap Jerseys and this entirely was the case Thursday night's 26 loss to the Packers.
He's made winter deals involving first-round picks over the years to land Forsberg, Franson, Gaustad and Fisher. LSU's Ethan Pocic; 2.

is also guitarist with Brack'n'File.

I wasn't happy with myself.
It worked, obviously. Third on the team receptions, but the Wholesale NFL Jerseys leader with 9 touchdown grabs, Stills scored each of Wholesale NFL Jerseys final four Cheap Jerseys From China set up the Dolphins' only touchdown their playoff loss to Pittsburgh. Moreland, who won a Rawlings Gold Glove Award at first base for the Rangers last , can't wait to get started Boston. That reduces some of the risks. But because Pimentel was born the economically poor but baseball Dominican Republic, he was almost predestined to giving his tropical Cheap Jerseys nation's most-popular sport a shot. Though Smith is generally regarded as a strong defender, Kiermaier is one of the game's premier defenders center field and doesn't figure to be displaced anytime . After graduating from St. Yeah, he Wholesale NFL Jerseys Cheap Jerseys those. When I evaluate Merritt, I come away feeling he doesn't have any one great out pitch to finish the hitter or end the inning.

Blame Petco.