תפריט

מידעון העמותה

העמותה במדיה

אירועים קרובים

מרץ 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

גוף הידע בניהול פרויקטים – גרסה 6 ממש כאן! 

גוף הידע בניהול פרויקטים, ה- PMBOK,  הינו הסטנדרט השכיח ביותר לתחום ניהול הפרויקטים שנעשה בו שימוש כיום. הספר בן מאות העמודים, שגרסה שישית שלו נמצאת בימים אלו בשלבי עריכה אחרונים, אינו ספר קריאה בנושא ניהול פרויקטים אלא יותר תקן וחומר עיוני, על בסיסו נכתבים ספרי לימוד בנושא ניהול פרויקטים.

PMBOK

בגרסה השישית נעשו שינויים רבים, חלקם קוסמטיים וחלקם כוללים עיבוד וכתיבה מחדש של פרקים, כל זאת כדי להתאים למחקר העדכני ולמגמות המובילות בתחום.

היה לי הכבוד להיות חבר בצוות הליבה שכתב את הגרסה השישית של ה- PMBOK. צוות הליבה כלל הפעם 8 מומחים מרחבי העולם (3 מארה"ב, 1 מקנדה, 1 מאוסטרליה, 1 מבריטניה, 1 מספרד ו- 1 מישראל) אשר נפגשו במשך כשנתיים וחצי לכתיבה מחדש של הספר. לאחר כתיבת הטיוטה הראשונית, עבר התקן התייחסות של עשרות מומחי תוכן מרחבי העולם ונעשו התאמות לפי הערות חשובות שהתקבלו מהם.

בהמשך המאמר אפרט שינויים מרכזיים שהוכנסו לספר, שאמור לצאת ביולי הקרוב בגרסתו האנגלית. עובדה מעניינת היא שהספר ייצא לראשונה, בו זמנית, גם בתרגום ל- 11 השפות הרשמיות של ה- PMI ובימים אלה נעשה מאמץ מצד העמותה הישראלית "ליישר קו" ולהוציא גם את המהדורה העברית (שאינה שפה רשמית של ה- PMI) קרוב ככל האפשר למועד יציאת המהדורה באנגלית.

השינוי המרכזי שבוצע בספר, היה בשלושת הפרקים הראשונים, אשר מכילים מידע כללי נרחב בנושא ניהול פרויקטים. פרקים אלה עברו תהליך של כתיבה "מאפס" בהובלה של ד"ר מייק סטרטון, אשר נפטר באופן מפתיע לפני מספר שבועות ממחלת הסרטן. ד"ר סטרטון היה מנהל פרויקטים בכיר בחברת בואינג האמריקאית עם ניסיון של עשרת שנים בניהול פרויקטים ותוכניות מורכבות. בהובלתו, הפרקים התרכזו בשלושה תחומים עיקריים: עקרונות כללים בניהול פרויקטים (מהו ניהול פרויקטים, מה זאת תוכנית, מסמכים עיקריים חשובים בניהול פרויקטים), סביבת העבודה בה פרויקטים מנוהלים (הכוללים השפעות חוץ-אירגוניות ופנימיות על הפרויקט ומבנים ארגוניים) והשינוי הגודל – תפקידו של מנהל הפרויקט.

חלקו של מנהל הפרויקט בניהול הפרויקט הינו נושא שעד היום טופל בצורה מועטה במסגרת ה-PMBOK,  אולם הפעם קיבל פרק ייחודי משלו. הפרק עוסק במיצובו של מנהל הפרויקט, מרחיב על הכישורים והיכולות הנדרשים והשיטות לשיפורם ומקדיש מקום נרחב על מנהל הפרויקט כמנהיג. בתרשים הבא ניתן לראות איך הפרק על מנהל הפרויקט ועשרת פרקי תחומי הידע מתחברים ל"משולש הכישרון" (Talent Triangle)

Talent Traiangle

עשרת הפרקים האחרים בספר עוסקים ב- 10 תחומי הידע בניהול פרויקטים, אשר הפעם לא השתנו מהמהדורה הקודמת – ניהול אינטגרצייה, ניהול תכולה, ניהול לוחות זמנים (שונה טרמינולוגית מ"ניהול זמן"), ניהול עלויות, ניהול איכות, ניהול משאבים (שונתה התכולה כדי להכיל ניהול משאבים פיזיים בנוסף למשאבי אנוש), ניהול תקשורת, ניהול סיכונים, ניהול רכש וניהול בעלי עניין. 

פרוט השינויים

עשרת הפרקים העוסקים בתחומי הידע בניהול פרויקטים עברו "מתיחת פנים", כאשר כל פרק כולל בפתיח שלו הסבר נרחב על:

  • נושאים חדשים ומתפתחים בכל תחום ידע וזאת על מנת לחבר את הספר לכאן ולעכשיו ולא רק לטכניקות המקובלות כבר שנים.
  • כיצד כל תחום ידע מיוצג בפרויקטים איטרטיביים ואג'יליים – מגמה שהתחילה בגרסה הקודמת וקיבלה תאוצה בגרסה הנוכחית ומצביעה על חוזקם של הפרויקטים האג'יליים, לא רק בתחום התוכנה אלא כמתודה רלוונטית לסוגי פרויקטים נוספים. PMI מתכננת במהלך השנה הנוכחית להוציא מדריך נפרד לניהול פרויקטי אג'יל.
  • כיצד להתאים כל תחום ידע לפרויקט ולארגון, וזאת כתפיסה מובילה, שלא כל הפרויקטים ולא כל הארגונים הינם זהים, ועל מנהל הפרויקט לקחת את התיאוריה הרשומה בספר ולהתאימה לצרכים ולרצונות של הארגון בו הוא מנהל את הפרויקט.

לב ליבם של הפרקים נשארו תהליכי ניהול הפרויקטים אשר מורכבים מה- ITTO : ראשי תיבות של קלטים לתהליך (Inputs) , טכניקות וכלים (Tools and Techniques) ופלטים מהתהליך (Outputs). ה- ITTO עברו רוויזיה על מנת ליצור אחידות לכל אורך המסמך ומובנות גדולה יותר למשתמש. לדוגמה, כל מסמכי הפרויקט הרלוונטיים אוחדו תחת "מסמכי פרויקט" בקלטים לכל תהליך, כלים שונים המשמשים לאיסוף מידע, במקום להיות כלים נפרדים, אוחדו לתת פרק אחוד "איסוף מידע" בכל תהליך וכדומה. בנוסף, התווסף נספח המכיל פירוט על כל הכלים והטכניקות שבשימוש בתוף גוף הידע.

השינויים העיקריים בפרקי תחומי הידע מפורטים להלן:

פרק ניהול האינטגרציה – התווסף תהליך "ניהול הידע" אשר צובר תאוצה בשנים האחרונות, וייתכן שבמהדורות הבאות יהפוך לפרק נפרד ועצמאי. תהליך "סגירת רכש" בוטל, שכן בדרך כלל זאת אינה מטלה של מנהל הפרויקט אלא של מחלקת התקשרויות. מנהל הפרויקט בודק שכל התכולה שתוכננה התקבלה ובאיכות הרצויה ולכן הפעילות הזאת הוטמעה בפרק האינטגרציה החדש.

פרק ניהול התכולה – עיקר השינויים הינם ביצירת הבחנה בתפקידים של מנתח עסקי (פונקציה חדשה ש- PMI נותן לה חשיבות ואפילו גוף ידע משלה)  ומנהל פרויקטים וכיצד הם עובדים יחדיו.

פרק ניהול לוח זמנים – שונה כאמור מ"ניהול זמן לניהול "לוחות זמנים", שכן לניהול זמן משמעות אחרת ביכולות מנהל פרויקט. עיקר השינויים הינם המעבר של תהליך "אמידת משאבי פעילות" לפרק ניהול המשאבים ומתן דגש רחב יותר לניהול לוחות זמנים בפרויקטים אג'יליים.

פרק ניהול העלויות – נשאר ללא שינוי.

פרק ניהול האיכות – בוצעו בו שינויים גדולים על מנת להמעיט בכמות הכלים והטכניקות אשר היו מוכוונים איכות של תהליכי ייצור ומתוך כוונה לנסות להגדיל את כמות הכלים הקשורה לניהול איכות. על כן שונה גם תהליך "ביצוע אבטחת איכות" שהופיע במספר גרסאות אחרונות ל"ניהול האיכות" והתווספו כלים כמו תכנון ניסויים, פתרון בעיות וביצוע ניסויי מוצר.

פרק ניהול משאבי האנוש הורחב ועכשיו הוא כולל גם ניהול משאבים פיזיים (חומרים, תשתיות, מתקנים וכדומה), בנוסף לניהול צוות הפרויקט. על מנת לתת מענה לפרק המורחב התווספו 2 תהליכים עיקריים: "אומדן משאבים" ו"שליטה על משאבים" (להבדיל מתהליך "ניהול צוות הפרויקט" המוכוון רק למשאבים אנושיים).

פרק ניהול התקשורת  -  הורחב על מנת לכלול גם רשתות חברתיות ומיומנות תקשורת חדשות.

פרק ניהול הסיכונים – בפרק זה נוסף תהליך חדש "יישום מענים לסיכון". במהדורה 5 צוין תהליך של "תכנון מענים לסיכון" אולם לא היה תהליך משלים של יישום ובקרה של המענים לסיכון. בנוסף, לאסטרטגיות סיכונים שליליים וחיוביים הצטרפה אסטרטגיה חמישית – הסלמה (אסקלציה) אשר מטרתה לתת מענה לסיכונים שמנהל הפרויקט ונותן החסות לפרויקט מסכימים שהם מחוץ לגבולות הפרויקט או שהמענה הנדרש לסיכון יחרוג מסמכויותיו של מנהל הפרויקט. בפרק גם מתווספת התייחסות מסודרת למושג "סיכון כולל לפרויקט".

פרק ניהול הרכש – עבר רענון מושגים, על רקע מחקרים שהראו שהפרק הפך להיות לא מעודכן בשנים האחרונות. התווספו כלים וטכניקות חדשות והתייחסות לפרויקטי רכש גדולים וכן בוצעה התאמה לשיטות עבודה בינלאומיות ולאו דווקא אמריקאיות.

פרק ניהול בעלי עניין – עיקר השינויים בתוספת של כלים וטכניקות חדשות.

לסיכום, ניתן לראות כי חלק מהפרקים שונו בצורה יותר מהותית מהאחרים, וזאת על מנת להתאים את הספר לנעשה היום בתחומי הידע השונים, על מנת להשאירו לרלוונטי. עם השינוי בספר, צפוי שגם קורסי ומבחני ה- PMP ומבחני ה- CAPM יעברו שינוי על מנת להתאים את תוכנם לשינויים שעולים מהספר, על כן על כדאי למעוניינים להיבחן על פי הגרסה הקודמת להזדרז ולהיבחן עד סוף השנה.

 

גיא שלפר  PMP, PgMP, PfMP

מנהל פורטפוליו, משרד הביטחון

www.ThePMGuy.com

ליצירת קשר : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.