תפריט

עיתונות

העמותה לניהול פרויקטים בישראל - PMI ISRAEL

בעיתונות

 

פרס פרויקט השנה בתחום התוכנה למערכת הממוחשבת לביקורת מימון מפלגות:

http://www.mevaker.gov.il/he/publication/Articles/Pages/mimun2015.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 

 

POY 2015

YNETCAP1